Könyvtárunk története

A második világháború befejezése utáni években kormányzati intézkedés történt a könyvtárügy felélesztésére. Az Országos Könyvtári Központ irányításával megkezdődött az úgynevezett körzeti (nép) könyvtárak létrehozása. Marcaliban a járás területén elsőként 1950. február 16-án kezdte meg működését a népkönyvtár, 243 kötet könyvvel. Ebben az időszakban további 9 községben hozott létre a megyei könyvtár hasonló intézményeket. Ez a megoldás nem bizonyult életképesnek s mivel az egész rendszert Kaposvárról kellett irányítani, személyi és tárgyi feltételei pedig hiányoztak, hamarosan napirendre került a járási székhelyek könyvtárainak megszervezése.

A Marcali Járási Könyvtár – a népkönyvtár minőségi felfejlesztésével – 1953. július 1-én kezdte meg tevékenységét (mintegy 3000 kötetes állománnyal).

Elsőként a járási művelődési házban kapott egy 30 m2-es helyiséget. Ebben kellett megoldani az állomány elhelyezését, a raktározást, a belső irodai munkákat, az olvasók kiszolgálását, sőt új funkcióként a járás többi könyvtárai által alkotott hálózat megszervezését és irányítását is. Az áldatlan körülmények hamarosan sürgetően vetették fel az önálló elhelyezés igényét, mely végül a Népművelési Minisztérium közbenjárására oldódott meg. A volt Baglas szálloda és étterem helyén lévő “L” alakú épület Széchenyi utcai részét alakították át erre a célra.

A járási könyvtár 1954. április 1-én költözött át ide. Az épület rendkívül rossz állagú volt, több mint 100 éves. Alkalmatlansága ellenére 11 éven át ebben kellett ellátni a könyvtár feladatait. 1965. tavaszán megkezdték az épület lebontását, a könyvtárat ideiglenesen a Rákóczi u. 3. szám alatti volt gimnáziumba, majd a járási művelődési ház hátsó helyiségeibe költöztették. Ekkorra már döntés született egy új, korszerű könyvtár felépítéséről, ami 1965-66-ban meg is történt. Eredményeként a kulturális ellátás egyik alapintézménye 1967-ben mai helyére került.

A rendkívül gyors fejlődés, az állomány szakadatlan gyarapodása, a szolgáltatások választékának bővülése következtében a 80-as évek második felére az egykor tágas épület szűknek bizonyult.

Többszöri próbálkozás után végre 1991-ben kerülhetett sor a bővítésére. Ekkor nyerte el mai, véglegesnek mondható külső formáját kiegészülve egy komplett gyermekkönyvtári részleggel. Az épületet a Nemzeti Kulturális Alapprogram anyagi támogatásával 1998-ban biztonsági berendezéssel láttuk el és videokamerás felügyeleti rendszert telepítettünk. A korszerűsítések épületen belül azóta is folyamatosan zajlanak. Megtörtént a padozatcsere, fűtés és világítás modernizálás és új nyílászárók kerültek beszerelésre.
Megújult a kölcsönzőpult és a rendkívül gyorsan fejlődő technológiákkal lépést tartva folyamatosan fejlesztjük intézményünk informatikai eszközeit.

Hamarosan folytatás következik…